tirsdag 15. juni 2010

Store digitale forskjeller i Bærumskolen

Innlegget stod på trykk i Budstikka 15. juni 2010
I en artikkel i Budstikka 11. juni kunne vi lese om store digitale forskjeller mellom Bærumskolene. Det er flott at avisen setter fokus på disse forskjellene, for vi kan ikke akseptere at tilbudet til kommunens elever er så ulikt på dette området som det er i dag. Det kan ikke være slik at noen skoler utdanner digitalt kompetente elever, mens man ved naboskolen nesten ikke benytter digitale verktøy i opplæringen i det hele tatt.

For å endre på dette har Bærum kommune nå tatt grep, og denne våren ble Handlingsplan for utvikling av digitale ferdigheter i Bærumskolen vedtatt i Sektorutvalg for barn og unge. Dette er en meget god plan som, når den blir gjennomført, vil gi kommunens skoler det digitale løftet skolene trenger. Planen har mål og tiltak for følgende områder: opplæring av lærere, skoleledelsens ansvar, digitale læringsressurser, digital vurdering, hjem-skole samarbeid og infrastruktur. Skal man lykkes med denne satsingen er det viktig at alle disse delene av planen blir prioritert. Det nytter ikke å sitte med mye nytt utstyr uten kompetanse til å bruke det, og det hjelper lite dersom det er opp til hver enkelt lærer hvilket fokus man har på digitale ferdigheter. Det er til syvende og sist skoleledelsens ansvar at elevene får den opplæringen de har krav på.

I avisartikkelen ble det satt fokus på at mange ungdomsskoler brukte den digitale læringsplattformen lite. I Bærumskolen har man valgt å ikke ha læringsplattform for barneskolene, men med gjennomføringen av handlingsplanen vil dette forhåpentligvis innføres for alle. Bruk av læringsplattform stimulerer i seg selv til økt bruk av IKT som et verktøy for elever og lærere i undervisningen, det gir bedre muligheter for hjem-skole samarbeid og det vil være et viktig verktøy i den skriftlige vurderingen som alle Bærumskolene jobber med i disse dager. Innføring av læringsplattform fra tidlig alder, og krav fra skoleledelsen om aktiv bruk - dette vil være to viktige suksesskriterier for at Bærums fremtidige skoleelever skal bli digitalt kompetente.

Oppgradering av skolenes datamaskinparker blir også viktig for å fjerne de digitale forskjellene i Bærumskolen. I dag sliter mange skoler med gamle trege og maskiner, og derfor må utskiftingstakten kraftig opp! Hvert år bør 20% av maskinparken fases ut, for da sikrer vi oss at ingen maskiner er eldre enn fem år. Dette vil selvsagt være kostbart for kommunen og skolene, men det er i dag en stor utfordring at skoleelever overtar gammelt utstyr som bedrifter mener ikke holder mål. Holder ikke utstyret mål for en vanlig bedrift, holder det heller ikke mål for våre skoleelever!

2 kommentarer:

  1. Alt trenger ikke å være nytt!
    Kommunens gjenbruksordning leverer ut brukbare maskiner (f.eks. HP DC 7800 2,2 dual core, 2048 ram) som egner seg godt til skole. Skolene bør bare være litt "våkne" når de får tilbudet!
    Kjøp heller inn brukbare brukte maskiner og sett mer penger inn på infrastrukturen på den enkelte skole, det gir gevinst på lenger sikt.

    SvarSlett
  2. Gjenbruksordingen til Bærum kommune er veldig bra med super service, og vi har benyttet den mye! Der får vi maskiner som er bra, men jeg skulle jo gjerne hatt nye kraftige maskiner, slik at selv etter fem år ville den vært ok. I Oslo er skolene anbefalt av etaten å bytte ut 20 prosent av maskinparken årlig for å sikre god kvalitet. Det aller viktigste når det gjelder maskiner er likevel at man har en plan for utskifting. Slik det er i dag har vi for eks. kun noen få maskiner på vår skole hvor vi kan redigere video, og det er håpløst. God infrastruktur på skolen er selvsagt avgjørende, og den må ligge i bunnen.

    SvarSlett