torsdag 16. juli 2009

Er det bare elendighet i norsk skole?

Det er et enormt fokus på dårlige resultater, bråkete elever, dårlige lærere og systemsvikt i den norske skolen i mediene. "Alle" aviser henger seg på, og såkalte seriøse aviser som Aftenposten er ikke bedre enn de andre. 15. juli presterer de å sammenligne den norske skolen med den italienske skolen, og da kan man jo lure på hvilken agenda de har. Kunnskapsministeren, Bård Vegard Solhjell, påpeker helt riktig at den italienske skolen har dårligere resultater enn den norske skolen, og hva er da poenget med artikkelen?

Hvorfor leter journalistene etter negative saker som kan sette den norske skolen i et dårlig lys? Hvorfor er det elendighetsbeskrivelsene som får nesten all spalteplass? Det er ingen tvil om at norsk skole ikke har prestert godt nok gjennom mange år, men med Kunnskapsløftet har det skjedd en stor dreining mot større faglig fokus i skolen. Dette vil garantert gi bedre resultater på sikt, men man kan ikke forvente at resultatene etter en ny reform vil komme i løpet av et år eller to.

Mye av suksessen i den finske skolen forklares nettopp med at de har jobbet jevnt og trutt gjennom mange år med de samme læreplanene. De har hatt stort fokus på godt utdannede lærere, noe som har gitt status til de som jobber i skolen. I Norge har vi derimot byttet planer jevnt og trutt gjennom alle år, i tillegg sliter vi med lav status for læreryrket. Den stadige svartmalingen av skolen hjelper ikke akkurat på dette!

Det er mye bra som foregår i den norske skolen, og resultatene i Oslo og Bærum tyder på at disse kommunene godt tåler sammenligningen med resultatene i den finske skolen. Hvorfor kan ikke mediene fokusere på mye av de gode som skjer i norsk skole? De kan skrive om endringene som er skjedd de siste årene, med mye større fokus på faglig trykk i undervisningen, bedre vurdering av prestasjonene og bedre tilbakemelding til enkeltelevene. Skriv om hva vi er bedre enn finnene og italienerne på; vi "knuser" dem i digitale ferdigheter, medbestemmelse og samarbeid. At enkeltpersoner går ut og hevder at den norske satsingen på IKT er for stor, blir egentlig for dumt. Kommer digitale ferdigheter til å bli mer eller mindre viktig i fremtiden? Dette vil garantert det norske samfunnet høste fruktene av i årene som kommer.

Er pressen kritiske nok til de internasjonale og nasjonale testene, og måler disse testene de som er viktig for fremtidens skole? Nei, pressen er ikke nok kritiske, og ja, testene måler mye bra! De viser blant annet at den norske skolen ikke har hatt nok trykk på basisferdighetene. Her er det derimot tatt grep, og resultatene vil komme, selv om de ikke kommer like fort som enkelte kunne ønske. Men hvor er testene som viser IKT-ferdigheter og samarbeidsevner? Her er norsk skole gode, men blir det nevnt? Er ikke dette viktige ferdigheter i fremtidens samfunn?

Jeg ønsker at mediene er sin rolle bevisst når de stadig svartmaler situasjonen i norsk skole. Hvem ønsker å jobbe i skolen når "alt" man får høre er negativt? Vi i skolen har tatt tak. Vi ser at vi ikke har vært gode nok på enkelte områder, og det jobber vi hver eneste dag for å gjøre noe med. Selvsagt skal mediene være kritiske, men de må også bli flinkere til å fokusere på det som er bra. Alle trenger ros i blant, også vi som jobber i skolen!

Finnes det forresten noen i det hele tatt som ønsker å gjøre den norske skolen "italiensk" : seks dager i uken på skolen, ingen frikvarter ute, lekser til mandag og karakterer fra femteklasse...