lørdag 15. mai 2010

Nesten ingen vil bli lærer i Asker og Bærum

I Budstikka lørdag 15. mai kunne man lese at nesten ingen av de 4000 nye studentene fra Asker og Bærum har søkt på "Grunnskolelærer 1-7" og "Grunnskolelærer 5-10". Det er også 25% færre søkere til studiet "Førskolelærer" i år fra disse kommunene. Dette er alarmerende tall, og dette vil sannsynligvis gjøre at kommunene vil få store problemer med å rekruttere lærere og førskolelærere på sikt.

Vi har i mange år hørt om stadig færre søkere til lærerskolene, og det er satt i gang spennende kampanjer som "Gnist" og "Har du det i deg?". Disse kampanjene har kanskje bidratt til øket søkning totalt i landet, men jeg mener at det er et stort problem for et distrikt at nesten ingen av de unge som kommer derfra ønsker å bli lærere. I Asker og Bærum blir dette veldig tydelig. 81 søkere til "Grunnskolelærer 1-7" og "Grunnskolelærer 5-10" av 4000 søkere sier det meste.

I Budstikkas artikkel er tre kommende studenter intervjuet, og jeg mener de peker på noe av det som er hovedproblemet; "Lærer- og førskolelærstudiet har lav status. Lønnen er lav og fagene virker kjedelige..." De har rett i to av tre. Statusen ER lav og lønna ER lav, men fagene er definitivt ikke kjedelige!

Det er liten tvil om at læreryrket er et meget viktig yrke i et samfunn, og det er helt avgjørende for videre vekst og utvikling at vi får dyktige mennesker til å gi fremtidens borgere en skikkelig utdanning. Målene for arbeidet til "Gnist" er vel og bra, men ingen av disse målene får Asker- og Bærumungdommen til å velge lærerskolen - på kort sikt. Skal vi få dem til å søke denne utdanningen, må lønnsnivået for lærere heves betraktelig. Slik lønnsnivået er i dag er det nesten umulig for lærere å etablere seg i pressområdene i og rundt Oslo.

Å etablere seg i Fiskarstranda i Sula kommune bør være overkommelig, selv for en lærer. Å etablere seg for en lærer i Asker eller Bærum er ikke på langt nær like overkommelig. Likevel tjener en lærer i Fiskarstranda akkurat like mye (eller like lite) som en lærer i pressområdene på Østlandet. Hvor er logikken? Her må Utdanningsforbundet på banen, og de må legge gammel likehetstenkning til side. Lærerne i Fiskarstranda, Vefsn, Vesterålen og Snåsa fortjener alle sin lønn (og mere til), men det er meningsløst at en lærer skal tjene det samme over hele landet. Lærerlønningene i pressområder må opp!

Som lokalsamfunn kan vi ikke sitte stille og se på at nesten ingen av "våre" ungdommer i Asker og Bærum ønsker å velge det fantastisk spennende læreryrket. Det er flott med gode kampanjer som på sikt kan bidra til flere søkere til lærerstudiene, men gode målsetninger og fancy slagord er dessverre ikke nok til å heve statusen for læreryrket blant dagens unge. Lønnsnivået må opp!

2 kommentarer:

 1. Jeg tror man trenger en innslusing til yrket, en slags lærlingeordning hvor samarbeid med yrkeslivet integreres i utdanningen helt fra starten av. En utplassering hvor man kobler teori og praksis opp mot hverandre, og hvor studentene knytter kontakter slik at de kommer inn i ansenitetsrekkene. Slik det er nå, så er det vanskelig å få fast jobb. Når man er ferdig med en høgskoleutdannelse så er det - ofte på høy tid - å begynne og tjene penger slik at studielån kan betjenes og slik at man kan etablere seg med hus og bil. I dag blir mange henvist til årelange vikartjenester, og det er ikke akkurat forlokkende når man til sammenlikning kan bli headhuntet sitt siste år på f.eks. ingeniøren - og der kan velge og vrake i høye lønninger og gode betingelser. Hvorfor skal man da velge et yrke hvor (Kilde: http://lektorlaastad.blogspot.com/2010/02/den-nye-lrerrollen-hvordan-overleve-som.html):

  Mange av de faktorene som fører til utbrenthet er karakteristiske for læreryrket. Ulvik nevnte her flere punkt, bl.a:

  * Avbrudd
  * Koordinering med andre
  * Man kan føle seg invadert
  * Lite forutsigbart
  * Store krav og lite styring
  * Lite synlig resultat
  * Stor arbeidsbyrde
  * Konflikter
  * Manglende støtte
  * Manglende innflytelse
  * Det å bruke metoder og å arbeide mot mål man ikke tror på
  * Detaljstyring og kontroll
  * Det at arbeidet blir lite verdsatt

  ?

  SvarSlett
 2. Jeg er helt enig med deg - her har du mange gode poeng! Det er selvsagt ikke bare lønn som er viktig, men lønn er en viktig del av totalpakken ved det å være lærer. Hele denne "pakken" må bli mer attraktiv for dagens unge for at vi skal kapre de gode lærertalentene der ute!

  SvarSlett